gjeldsforhold

substantiv

full

debt relationship