forstyrrelse av sikker drift av luftfartøy eller skip

uttrykk

full

disruption of safe operation of an aircraft or ship