forsømmelse av tilbudsplikt

uttrykk

full

failure to make a mandatory bid