Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

egennavn

full

Regulations relating to supervision of educational quality in higher education

Definitions of Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Short title in Norwegian: studietilsynsforskriften Short title in English: Higher Education Supervision Regulations Reference: FOR-2017-02-07-137