Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

egennavn

full

Regulations on suitability assessments in higher education

Definitions of Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Reference: FOR-2006-06-30-859