Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen

egennavn

full

Regulations relating to security and emergency preparedness in the power supply sector