Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.

egennavn

full

Regulations relating to the production, conversion, transmission, sale, distribution and use of energy, etc.