Forskrift om avgifter til Patentstyret mv.

egennavn

full

Regulations relating to fees payable to the Norwegian Industrial Property Office, etc.