Forsknings- og høyere utdanningsminister

egennavn

full

Minister of Research and Higher Education