forebyggende sikkerhet

uttrykk

full

preventive security