forbund om anslag mot infrastruktur

uttrykk

full

conspiracy to attack infrastructure