FNs regler for behandling av kvinnelige innsatte og ikke-frihetsberøvende tiltak for kvinnelige lovbrytere (Bangkok-reglene)

substantiv (flertall)

full

UN Rules for the Treatment of Female Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules)