FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og children (Palermo-protokollen)

egennavn

full

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (Palermo Protocol)