FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

substantiv

full

UN International Covenant on Civil and Political Rights