FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

substantiv

full

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities