FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter

egennavn

full

International Covenant on Civil and Political Rights