etterretningsvirksomhet

substantiv

full

intelligence-gathering activity