enslig mindreårig

substantiv (flertall)

full

unaccompanied minor