endelig henlagt søknad

uttrykk

full

application finally shelved