emballasjevolum

substantiv

full

packaging volume