eksplosjonsfarlig stoff

uttrykk

full

explosive substance