egnethetsvurdering ved erverv

uttrykk

full

suitability assessment upon acquisition