diskriminering av kvinner

uttrykk

full

discrimination against women