Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

egennavn

full

Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education