Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene)

egennavn

full

Rome Statute of the International Criminal Court