There are multiple definitions - click on the translation that matches your context.

Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak

egennavn

full

Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks