There are multiple definitions - click on the translation that matches your context.

Den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade

egennavn

full

Fund Convention