There are multiple definitions - click on the translation that matches your context.

Den internasjonale konvensjon om erstatningsansvar for oljesølskade

egennavn

full

CLC