There are multiple definitions - click on the translation that matches your context.

Den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer

egennavn

full

HNS Convention