deltakelse i voldelig sammenslutning med politiske mål

uttrykk

full

participation in violent organisation with political goals