Delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

egennavn

full

Delegation to the Interparliamentary Conference on the EU’s Common Foreign, Security and Defence Policy