Delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

egennavn

full

Delegation for Relations with the European Parliament