byggherrens representant

uttrykk

full

client's representative