byggentreprenør

substantiv

full

building contractor