bygge- eller anleggsarbeid

uttrykk

full

building or civil engineering works