bruk av farlig stoff i tilknytning til luftfartøy eller skip

uttrykk

full

use of a hazardous substance in relation to an aircraft or ship