brudd på personopplysningssikkerheten

uttrykk

full

personal data breach