brann- og eksplosjonsvernloven

substantiv

full

Fire and Explosion Protection Act