bergerens omkostninger

uttrykk

full

salvor's expenses