beredskapstiltak

substantiv (flertall)

full

contingency measures