behandling av opplysninger

uttrykk

full

processing of data