begrensning på utelandsk eierskap

uttrykk

full

restriction on foreign ownership