befraktningsperiode

substantiv

full

charter period