Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare

egennavn

full

Agreement governing the maintenance and servicing of software and equipment