Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra konsulent

egennavn

full

Agreement governing research and development work to be performed by a consultant