Avtale om løpende tjenestekjøp over internett

egennavn

full

Agreement concerning ongoing purchases of services via the internet