Avtale om levering av programvare som utvikles eller tilpasses for kunden

egennavn

full

Agreement governing the delivery of software that is developed or customised for the Customer