Avtale om kjøp av programvare og utstyr

egennavn

full

Agreement governing the purchase of software and equipment