Avtale om kjøp av driftstjenester

egennavn

full

Agreement governing the purchase of operational services