avtale om deltidsbruksrett

uttrykk

full

right of part-time use agreement